Programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärdsforskning

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8B – E-socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen – vad säger forskningen?