Leg psykoterapeut. författare till böckerna: Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken, och Att förstå sin egen kompetens – stöd för professionella i människovårdande yrken. Libris förlag

Torsdag 9 nov
15:20 SPÅR 12A – Att förstå sin egen utsatthet – och sin egen kompetens som socionom