Projektledare och föreläsare på barnrättsorganisationen Trygga Barnen. Hon har tidigare arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Har en kandidat i psykologi och är steg-1 utbildad i psykoterapi, KBT,

13 nov
13:40 SPÅR 11F – Hur kan myndigheter och institutioner samarbeta för barnens bästa?