Kommunpolis i Linköping, Polismyndigheten

12 nov
11:10 SPÅR 2G – Samverkansprojektet Rätt Kurva – för att minska rekrytering av barn till kriminella gäng