Projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10E – Yrkesresan – kvalitet i varje möte