Verksamhetsansvarig på Vision 24 och har arbetat med hundratals avhoppare och har detaljkunskap om gängen och nätverken i Stockholmsförorterna. Han känner individerna bakom tidningsrubrikerna och förstår deras vardag. Men framförallt vet han vad som krävs för att hjälpa dem att förändra sina liv på ett hållbart sätt; att det är avgörande att arbeta terapeutiskt med det trauma som skapas av ett liv med ständigt hot om dödligt våld.

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7G – Framgångsfaktorer vid arbete med avhopparverksamhet