Senior policy designer på Experio Lab Sverige, Passet modereras av Tidskrift Socinomen

12 nov
16:00 SPÅR 6A – Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet! +