Socionom och utredningssekreterare i utredningen En uppväxt fri från våld från Regeringskansliet samt utredare på Socialstyrelsen

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9D – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn