Kvalitetsutvecklare, Stadsmissionen i Östergötland

Tisdag 22 nov
11:10 SPÅR 2B – Att mäta socialt arbete – arbetet med kvalitetssäkring och uppföljning