Professor i socialt arbete, Lunds universitet

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken
12:20 SPÅR 3A – Handlingsutrymmet i praktiken