Projektledare TSI och SST, Socialstyrelsen

12 nov
16:00 SPÅR 6D – Tidigt och samordnat arbete för barn och unga – att rusta för nya socialtjänstlagen