Projektledare Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9B – Från fragmenterade system till en integrerad socialtjänst: Ett nationellt projekt kring verksamhetssystemen