SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Onsdag 8 nov
16:00 SPÅR 6F – En modell för att skapa lokal evidens – hur praktiker kan använda teori och forskning för att själv bedöma relevansen av olika insatser