Socionom, fil mag., Auktorisationsnämnden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5A – Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer