Professor i socialt arbete, Malmö universitet
Foto: Lars Mah

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken