Socionom, författare, handledare i psykosocialt arbete och grundläggande psykoterapi

12 nov
16:00 SPÅR 6C – Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer – erbjuder vi en jämlik social vård?