Fil dr, jur lic., Auktorisationsnämnden

Tisdag 22 nov
15:00 SPÅR 5A – Auktorisation som kvalitetsmarkör för socionomer