Utvecklingsledare, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor

Onsdag 23 nov
13:40 SPÅR 11G – Unga som lever med hedersnormer med perspektiv på hbtqi, funktionsnedsättning och utsatthet för rasism