Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7C – Unga och brott i Sverige – brottsdrabbades reaktioner och hur kan ungdomsbrott och otrygghet motverkas