Föreläsare och författare

13 nov
08:30 SPÅR 7C – Att utmana heteronormen och att motverka diskriminering