Socionom och leg.psykoterapeut, Professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och Affilierad professor i kriminologi vid Stockholms universitet

Torsdag 9 nov
11:20 SPÅR 9G – Våld i nära relation – en social handling