Utredare på enheten Stöd till samhällsaktörer på Konsumentverket

13 nov
15:50 SPÅR 12E – Våga prata pengar – Problematisk skuldsättning hos utrikes födda