Socionom, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8F – Anhörigskapets utmaningar och behov av stöd