Aukt. socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, handledare, lärare i psykoterapi och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet

12 nov
16:00 SPÅR 6B – Skolkuratorns individuella samtal med barn och ungdomar