Socialtjänstanställd doktorand, Lunds universitet/Lunds kommun

Tisdag 22 nov
09:40 SPÅR 1A – Höjd kompetens i socialtjänsten: Forskning i praktiken