Sociolog, analytiker och utvecklingsledare

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4G – Parallella system, social oro, territoriella nätverk, heder och samhällssystem