Grupphandledare och samtalsterapeut

13 nov
08:30 SPÅR 7F – Långvarigt bidragsberoende med start i klientmötet – psykologisk trygghet och ett systemiskt perspektiv