Utvecklingsledare, Brottsförebyggande rådet

Onsdag 23 nov
11:20 SPÅR 9G – GVI – en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer – erfarenheter