Projektledare på barnrättsorganisationen Trygga Barnen. Hon har egna erfarenheter av att växa upp med föräldrar som är beroende av alkohol och droger.

13 nov
13:40 SPÅR 11F – Hur kan myndigheter och institutioner samarbeta för barnens bästa?