Samordnare socialtjänstens digitalisering, SKR

12 nov
12:20 SPÅR 3B – Framtidens Socialtjänst med hjälp av digitalisering