Docent i socialt arbete, Marie Cedeschiöld högskola

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4C – Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet
16:00 SPÅR 6A – Paneldiskussion: Den moderna socialtjänstens framväxt