Fil. dr., sociologi, docent, senior lektor, socialt arbete och genus-och etnicitetsforskare

Onsdag 23 nov
12:30 SPÅR 10C – Utrikes föddas kvinnors inkludering i arbetsmarknaden och i samhället. Vad är problemet och varför är ”gapet” så stort?