Socionom som utbildar bland annat i bemötande och lösningsfokueserade metoder inom socialt arbete, och ligger bakom utredningsmetodiken En varaktig relation, där vikten av umgänge utgör ett av många viktiga områden ett blivande familjehem behöver kunskap kring

13 nov
15:20 SPÅR 12E – Vikten av umgänge för placerade barn