Handläggare på SKR, Erik Ulnes, politisk rådgivare på Rädda barnen
Foto: SKR

12 nov
16:00 SPÅR 6A – Nya socialtjänstlagen – från lagtext till verksamhet!