Socionom, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

12 nov
15:00 SPÅR 5F – Det sociala arbetet inom äldreomsorgensocialtjänstkontext