Socialpedagog, verksamhetschef inom hemlöshet för frivilligorganisationen Räddningsmissionen

12 nov
11:10 SPÅR 2E – Att villkora stöd – hur fungerande är det? Verkligheten och praktiken