Författare och skrivit boken ”Man går sin egen väg”, en bok om de sexlösa männen, och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet

Onsdag 8 nov
12:20 SPÅR 3F – Sexuell inaktivitet – hur påverkar det männen och samhället