Socionom och föreläsare samt enhetschef inom socialtjänsten

Onsdag 23 nov
10:10 SPÅR 8D – DEL 1 – Att bli familjehemsplacerad som litet barn
11:20 SPÅR 9D – Barnperspektiv inom socialtjänsten