Projektmedarbetare och kommunikatör med bakgrund inom tjänstedesign, Strömsund kommun

13 nov
15:20 SPÅR 12C – Att bidra till att stärka barnperspektivet i asyl- och återvändandeprocessen i Sverige. – ”Barn i familj” – Strömsunds kommun