Sara Sanzén, legitimerad psykolog och utbildare på Rädda Barnen Välfärd, där hon nu utbildar i Traumamedveten omsorg och Ett fredat rum Hon var 2014–2018 projektkoordinator för projektet Ett fredat rum som drevs av Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling och skrev då boken Ett fredat rum – att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter.

Onsdag 8 nov
13:30 SPÅR 4D – Ett fredat rum – Hur stärker vi barns rättigheter i familjerättsliga konflikter?