Leg Psykolog och sakkunnig expert och föreläsare inom problematisk skolfrånvaro, Magelungen

Torsdag 9 nov
11:50 SPÅR 9F – Problematisk skolfrånvaro och social isolering