Utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå). Foto: L. van der Meijs

Onsdag 23 nov
08:30 SPÅR 7F – Skolundersökningen om brott