Utredare, Kompetenscenter barn och unga. Avdelningen för strategi och utveckling, Socialförvaltningen, Stockholms stad

13 nov
13:40 SPÅR 11E – Socialtjänstens roll i arbetet med skolfrånvarande barn och unga – skolsociala team som en väg framåt!