Generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, IVO

12 nov
11:10 SPÅR 2C – Att hindra oseriösa och kriminella aktörer inom vård och omsorg