Socionom, författare och stödkoordinator på GAPF. Soleyman har jobbat många år inom socialtjänsten. Utbildar om hedersvåld, PATRIARK och handleder i hedersärenden. Fick Fadimes minnesfond pris 2006, och GAPFs utmärkelse 2022 för sina insatser mot hederskultur.

13 nov
10:10 SPÅR 8G Pojkars dubbla roller inom hederskulturen – offer och förövare
14:10 SPÅR 11F Hur ska skolorna motverka hedersförtrycket?