Kammarrättspresident och särskilda utredare i Utredningen om förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter (Ju 2022:03)

Onsdag 8 nov
15:00 SPÅR 5A – Minskad sekretess inom socialtjänsten för att förebygga och bekämpa brott