Socionom och författare till bland annat romanen Bomullsängeln. Foto: Sara Mac Key

Onsdag 8 nov
09:40 SPÅR 1C – Det sociala uppdraget
13:30 SPÅR 4B – DEL 1 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten
15:00 SPÅR 5B – DEL 2 Skrivworkshop för socionomer – gör dig hörd i den socialpolitiska debatten