Professor i socialt arbete, Malmö universitet

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4C – Behov av strukturerad och organiserad vidareutbildningsverksamhet inom socionomfältet