Universitetslektor, Lunds universitet

Torsdag 9 nov
13:40 SPÅR 11B – Framtidens socialtjänst – en digital utvecklingsresa?