Doktorand, Hälsohögskolan i Jönköping

Tisdag 22 nov
13:30 SPÅR 4D – Vilka barn upptäcks och varför? Om oro för barns hemförhållanden, barns självrapporterade utsatthet och professionellas agerande över tid